Valbeveiliging

Werken op hoogte komt in veel verschillende vormen voor. Op nagenoeg elk pand in Nederland worden werkzaamheden op hoogte uitgevoerd. Zo zijn er oplossingen voor veilig werken op platte en hellende daken. We maken onderscheid tussen horizontale en verticale valbeveiliging. Of de werkzaamheden op hoogte nu wekelijks, maandelijks of jaarlijks gebeurt, het moet altijd veilig gebeuren. Zodra er zich situaties voordoen waarbij er zonder persoonlijke beschermingsmiddelen niet veilig gewerkt kan worden, moeten er maatregelen worden getroffen. Maatregelen in de vorm van valbeveiliging. Dit wordt ingezet om de werkzaamheden op hoogte veilig uit te voeren. Denk hierbij aan werkzaamheden als het maken of repareren van een dak. Het algemeen onderhouden van een dak, groendak of bliksembeveiliging. Naast dat wij als dakdekker gebruik maken van de valbeveiliging zijn er ook verschillende installateurs die er gebruik van maken.